Κάδοι Μπαζών-Απορριμμάτων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην ενοικίαση container / κάδων για τη μεταφορά μπαζών και απορριμάτων με έδρα την Κόρινθο.

Διαθέτει ειδικά οχήματα skip loader (αλυσιδάκια) και κάδους συλλογής ογκωδών απορριμμάτων διαφόρων τυπών και μεγεθών, για όλες τις εργασίες που καλούνται να πραγματοποιήσουν.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της διαχείρησης απορριμμάτων και ειδικότερα:

Ενοικιάσεις κάδων / containers 7 – 10 - 30 κυβικών

Αποκομιδή – μεταφορά μπαζών

Ενοικίαση συλλεκτήρων μπαζών (χοάνες)

Press Container (σκουπίδια,χαρτί,πλαστικό)

Συλλογή – διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

Καθαρισμοί οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από μπάζα και κάθε είδους απορρίμματα.

Εάν έχετε προγραμματίσει ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρηση σας, εμπιστευτείτε μας για την συλλογή και μεταφορά των μπαζών με τη χρήση ειδικών containers.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.