Προφίλ

Είμαστε η «Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GK-Recycling», μια επιχείρηση που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο νομό της Κορίνθου το 1998 και με σκληρή δουλειά, επιμονή, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε ζήτημα που αφορά την ενοικίαση τουαλετών, τη διάθεση κάδων περισυλλογής μπαζών-σκουπιδιών καθώς και την ανακύκλωση, υπηρετώντας απόλυτα το αναγκαίο αίτημα των καιρών, το καθαρό περιβάλλον.

Σκοπός μας είναι η άμεση και σωστή περάτωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε με ευθύνη και η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικολογική αποκατάσταση.