Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από :

 • κάδους 7μ³,10μ³ & 30μ³
 • χοάνες απόρριψης μπαζών
 • πρέσες 10m³ & 22 m³
 • φορτηγά τύπου skip-loader
 • φορτηγά τύπου hook-lift
 • απορριμματοφόρο όχημα
 • καλαθοφόρο όχημα ωφέλιμου ύψους 15μ.
 • σπαστήρες
 • φορτωτές
 • περονοφόρα οχήματα (Clark)
 • χημικές τουαλέτες διαφόρων τύπων.