Κάδοι
μπαζών & απορριμμάτων

 

Χημικές
Τουαλέτες

 

Χωματουργικές
Εργασίες

  Ενοικίαση
Εξοπλισμού
 Oι κάδοι για μπάζα και απορρίμματα είναι διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών, όπως και τα φορτηγά μας που μεταφέρουν τους κάδους, και αυτό...   Η όλο και μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, σε θέματα υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη χρήσης των χημικών τουαλετών...   Aναλαμβάνουμε πάσης φύσεως έργα εκσκαφών, ανεξαρτήτως όγκου εργασίας ή ύψους προϋπολογισμού...   Ενοικίαση μηχανημάτων και διαφόρων εργαλείων...
             
             
     
Αποφράξεις   Εκκενώσεις
Βόθρων
  Πλυντήριο   Ανακύκλωση
Αποφράξεις - καθαρισμός οικιακών και βιομηχανικών αγωγών  ή σωληνώσεων...   Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως εκκενώσεις βόθρων ή δεξαμενών...   Πλυντήριο - λιπαντήριο
αυτοκινήτων και φορτηγών...
  Ανακύκλωση σε χαρτί, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, χρησιμοποιημένα τηγανέλαια...
             

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-70420521-1