Χοάνες απόρριψης μπαζών

Η χρήση των χoανών, είναι η απόρριψη των μπαζών απευθείας στον κάδο από ένα ψηλότερο σημείο. Αυτό το σημείο μπορεί να είναι μια οικοδομή η μια πολυκατοικία.

Η απόρριψη των μπαζών πολλές φορές καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη την κατάβαση τους από το εσωτερικό μίας πολυκατοικίας - οικοδομής με ανθρώπινο δυναμικό και αρκετές φορές χρονοβόρα. Ακόμα είναι χρήσιμα στην περίπτωση που θέλουμε να αποφύγουμε την πιθανότητα να δημιουργηθούν φθορές και μικροατυχήματα κατεβάζοντας τα μπάζα μας από το εσωτερικό των οικιών ή των οικοδομών.

Οι χοάνες είναι πλαστικές σωλήνες που αποτελούνται από κομμάτια του μέτρου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές αλυσίδες.

Τα πόσα κομμάτια θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τον όροφο (ύψος) και την κλήση και από μια ή και περισσότερες μεταλλικές βάσεις όπου συγκρατούνται.

Η τοποθέτηση τους είναι ιδιαίτερα απλή και σχετικά σύντομη. Συναρμολογούμε τα κομμάτια των χωνιών μας ομοιόμορφα με τις αλυσίδες που διαθέτουν δεξιά και αριστερά τους και μετά επιλέγουμε με προσοχή το σημείο που θα μπει η βάση η οποία θα πάρει και όλο το βάρος από τα χωνιά. Πρέπει λοιπόν να είναι ένα ιδιαίτερα γερό και σταθερό σημείο και ταυτόχρονα κοιτάμε να μας εξυπηρετεί στην πορεία που θα δώσουμε στα χωνιά με κατεύθυνση τον κάδο μας.
Τα πιο σύνηθες σημεία είναι μεταλλικά κάγκελα (οχι αλουμίνιου) και στηθαία.