Χωματουργικές Εργασίες

Η εταιρεία μας, με την πείρα 20 ετών στο χώρο και μέσα από πλήθος συνεργασιών με ιδιώτες, μηχανικούς, εργολάβους, τεχνικές εταιρείες, Δήμους, κλπ..αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες και ανεξαρτήτως όγκου ή ύψους προϋπολογισμού, στο νομό Κορινθίας (αλλά και εκτός αυτού)

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο και υπεύθυνο προσωπικό, το οποίο ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, κατά την ένταξή του στο δυναμικό μας επανεκπαιδεύεται ώστε να είναι συμβατό με την νοοτροπία της εταιρείας μας.

Με βάση λοιπόν, την πείρα, το εκπαιδευμένο προσωπικό και έχοντας στη διάθεσή μας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε χωματουργικές εργασίες παντός τύπου.

 

Πιο συγκεκριμένα

 • Εκσκαφές -κατεδαφίσεις
 • Φόρτωμα και αποκομιδή μπαζών με φορτηγά
 • Εκβραχισμούς
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Καθαρισμό εξωτερικών χώρων, αυλών, χωραφιών, αγροτεμαχίων, κήπων
 • Μπαζώματα
 • Έργα οδοποιίας ,υποδομή και διάνοιξη δρόμων
 • Χώμα για κήπους
 • Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Κατασκευή βόθρων
 • Διάνοιξη χαντακιών και τοποθέτηση αγωγών
 • Κατασκευή χώρων στάθμευσης (parking) και πάρκων
 • Πισίνες