Συλλεκτήρες Μπαζών

Οι συλλεκτήρες μπαζών (ή χωνιά) χρησιμοποιούνται για την απόρριψη μπαζών απευθείας στον κάδο από ένα υψηλότερο σημείο και η κυριότερη χρήση τους εφαρμόζεται σε οικοδομές ή πολυκατοικίες.

Η απόρριψη μπαζών πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει ένα χρονοβόρο, απαιτητικό αλλά και επίπονο έργο από ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα είναι πιθανός ο κίνδυνος δημιουργίας φθορών, οχλήσεων και μικροατυχημάτων κατά την κατάβαση των μπαζών μέσα από το εσωτερικό οικιών ή οικοδομών.

Οι συλλεκτήρες μπαζών είναι πλαστικές σωλήνες που αποτελούνται από κομμάτια του μέτρου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές αλυσίδες. Ο αριθμός των κομματιών που απαιτείται εξαρτάται από το ύψος (τον όροφο), την κλίση και από μία ή περισσότερες μεταλλικές βάσεις από τις οποίες συγκρατούνται.

Η τοποθέτηση τους είναι ιδιαίτερα απλή και σχετικά σύντομη.

 

Συναρμολογούμε τα κομμάτια των χωνιών ομοιόμορφα με τις αλυσίδες που διαθέτουν δεξιά και αριστερά τους και μετά επιλέγουμε με προσοχή το σημείο που θα μπει η βάση η οποία θα πάρει και όλο το βάρος από τα χωνιά.

 

Πρέπει λοιπόν να είναι ένα ιδιαίτερα γερό και σταθερό σημείο ενώ ταυτόχρονα φροντίζουμε να μας εξυπηρετεί στην πορεία που θα δώσουμε στα χωνιά με κατεύθυνση τον κάδο μας.


Τα πιο σύνηθες σημεία είναι μεταλλικά κάγκελα (οχι αλουμίνιου) και στηθαία