Μίσθωση Μηχανημάτων

Η εταιρεία μας παρέχει προς μίσθωση μια σειρά χωματουργικών μηχανημάτων, απορριμματοφόρων, καλαθοφόρων, κλαρκ, σπαστήρων (shredders) και άλλων μηχανημάτων στο νομό Κορινθίας (αλλά και εκτός αυτού) με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και του πλέον εξειδικευμένου έργου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Η πολυετής πείρα, η σωστή οργάνωση και η γκάμα του εξοπλισμού μας αναδεικνύουν την εταιρεία μας ως έναν απαραίτητο αλλά και αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε σύγχρονο εργολάβο (ή ιδιώτη ή επιχείρηση ή φορέα του Δημοσίου), απαλλάσσοντάς τον από πάγια έξοδα και περιττό εξοπλισμό.

Η «Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναλαμβάνει και αποστέλλει μηχανήματα σε όλο το νομό Κορινθίας (αλλά και εκτός αυτού) σε χαμηλό κόστος και στο συντομότερο χρόνο παράδοσης.

Τα μηχανήματα προς μίσθωση είναι

  1. Απορριμματοφόρα, για την αποκομιδή απορριμμάτων
  2. Καλαθοφόρα - είναι το ανυψωτικά μηχανήματα που δίνουν λύσεις στην ανάγκη προσέγγισης σε δύσκολα, δύσβατα εξωτερικά σημεία εργοστασίων, πολυκατοικιών, αποθηκών, κτιρίων και υπαίθριων χώρων. Το καλαθοφόρο είναι το απαραίτητο ανυψωτικό μηχάνημα από το στάδιο της αρχικής ανέγερσης των κτιρίων μέχρι την ολοκλήρωση τους ,αλλά και τη συντήρηση και επισκευή των όψεων κτιρίων κάθε τύπου. Τα καλαθοφόρα είναι χρήσιμα σε εργασίες όπως π.χ. η τοποθέτηση προβολέων από ηλεκτρολόγο, η τοποθέτηση τζαμιών σε πολυκατοικίες, η τοποθέτηση επιγραφών, η κοπή ή το κλάδεμα δέντρων, το βάψιμο κτιρίων, κλπ.
  3. Σπαστήρες (Shredder) για εργασίες όπως θρυμματισμός ξύλου (ή παλέτας, ξυλοκιβώτια, στροφεία)
  4. Περονοφόρα Ανυψωτικά CLARK - Στόχος του είναι να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές και να έχει υψηλή απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

απορριμματοφορο οχημα
Απορριμματοφόρο όχημα, για την αποκομιδή απορριμμάτων.

 

καλαθορορο οχημα ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Καλαθοφόρο όχημα Mercedes LP-809 με μέγιστο ύψος εργασίας 15 μέτρα.

Εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση ταμπελών, καθαρισμούς τζαμιών, βάψιμο κτιρίων, κλάδεμα δέντρων.