Στόλος

Η εταιρεία GK Recycling διαθέτει πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων.Βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και η σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση σχετικών έργων.

Το προσωπικό βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς εκπαίδευσης, ώστε να τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επίσης, εκπαιδεύεται ετησίως για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να οποιαδήποτε απορία, πληροφορία, ή συνεργασία.