Προφίλ

Η εταιρεία «Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GK-Recycling» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1998 και διαθέτει γραφεία και εγκαταστάσεις στην Κόρινθο.

Δραστηριοποιείται στο Νομό Κορινθίας στον τομέα της διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών και εργαλείων για τις ανάγκες ιδιωτών, φορέων του Δημοσίου αλλά και επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας ασχολείται με

 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση υλικών και απορριμμάτων
 • Διαλογή και δεματοποίηση υλικών, αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλούμενων ή μη υλικών και απορριμμάτων

Πιο συγκεκριμένα με

 • Υπηρεσίες μίσθωσης κάδων μπαζών και απορριμμάτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • υπηρεσίες μίσθωσης χημικής τουαλέτας
 • υπηρεσίες απόρριψης μπαζών από πολυκατοικίες με χοάνες
 • υπηρεσίες καθαρισμού χώρων που σχετίζονται με χωματουργικές εργασίες, όπως εξωτερικούς χώρους, αυλές, αγροτεμάχια κλπ.
 • υπηρεσίες μίσθωσης μηχανημάτων, όπως απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, σπαστήρες και κλαρκ
 • υπηρεσίες εκκενώσεως βόθρων και αποφράξεις
 • πλυντήριο – λιπαντήριο Ι.Χ., φορτηγών και λοιπών οχημάτων

Η εταιρεία μας έχει αναπτυχθεί δυναμικά τα τελευταία 20 χρόνια στην Κορινθία, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την υπηρεσία μίσθωσης κάδων σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου.

 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε πόλεις και χωριά, έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή αύξηση του όγκου των απορριμμάτων ο οποίος πολλαπλασιάζεται μέρα με τη μέρα. 

Η αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων επηρεάζει  άμεσα την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, την αισθητική και την υγιεινή των περιοχών.

Γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται σύγχρονες και υπεύθυνες λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουμε από τη μια πλευρά ένα καθαρό περιβάλλον και από την άλλη πλευρά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων.

Με αυτό το σκεπτικό η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία σε

 • επενδύσεις για τη διαρκή επέκταση του μηχανολογικού της εξοπλισμού
 • παράγοντες όπως η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα που της επιτρέπουν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική
 • διαρκείς προσπάθειες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα