Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την παραγωγικότητά τους.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από νέας τεχνολογίας επαγγελματικά μηχανικά μέσα και η επιλογή τους γίνεται μετά από αναλυτική έρευνα αγοράς με στόχο την εγγύηση για την άριστη λειτουργία του σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού αποτελείται από

  1. Κάδους μπαζών και απορριμμάτων 7, 10 και 30 κυβικών μέτρων, που η εταιρεία μας προσφέρει προς μίσθωση
  2. Χοάνες απόρριψης μπαζών (συλλεκτήρες μπαζών -  χωνιά) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόρριψη μπαζών απευθείας στον κάδο από ένα υψηλότερο σημείο και η κυριότερη χρήση τους εφαρμόζεται σε οικοδομές ή πολυκατοικίες.
  3. Πρέσες (press containers) 10 και 22 κυβικών μέτρων
  4. Ειδικά οχήματα skip loader (αλυσιδάκια) και κάδους συλλογής ογκωδών απορριμμάτων διαφόρων τύπων και μεγεθών, για όλες τις εργασίες που καλούνται να πραγματοποιήσουν
  5. Φορτηγά τύπου hook – lift τα οποία είναι  η ιδανική λύση για μεταφορά κοντέινερ στους πελάτες. Το κόστος τους είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα πολλαπλά οφέλη που παρέχουν σε σύγκριση με άλλες επιλογές.
  6. Απορριμματοφόρα, για την αποκομιδή απορριμμάτων
  7. Καλαθοφόρα - είναι το ανυψωτικά μηχανήματα που δίνουν λύσεις στην ανάγκη προσέγγισης σε δύσκολα, δύσβατα εξωτερικά σημεία εργοστασίων, πολυκατοικιών, αποθηκών, κτιρίων και υπαίθριων χώρων 
  8. Σπαστήρες (Shredder) για εργασίες όπως το σπάσιμο ξύλου, παλέτας, ξυλοκιβώτια, στροφεία.
  9. Περονοφόρα Ανυψωτικά CLARK - Στόχος τους είναι να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές και να έχουν υψηλή απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
  10. Χημικές τουαλέτες διαφόρων τύπων (εργοταξιακή, VIP, AMEA)