Δήλωση

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.

Η "Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η Εταιρεία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που η "Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" δεν ήταν υπεύθυνη για αυτά.

Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα.

Η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή το γεγονός ότι αυτά μπορεί να καταστούν απαρχαιωμένα. Η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:

Η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της. Ωστόσο, δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά σύμφωνα με το νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα του/της που κατέχονται από την "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ". Για αυτό το θέμα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με την εταιρεία στο ακόλουθο τηλεφωνικό νούμερο 27410 27129. Εάν απαιτείται, η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" θα προσαρμόσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνάρτηση με τα δικαιολογημένα αιτήματα του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η "Γ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κ ΣΙΑ ΟΕ" δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.