Ο στόλος μας διανύει 100.000 χιλιόμετρα το χρόνο, εξυπηρε-τώντας τους 3.000 πελάτες μας.

Όλα τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με G.P.S. και με κατάλληλο υλικοτεχνικό σύστημα το οποίο υποστηρίζεται από γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), ώστε να ελέγχονται και να βελτιστοποιούνται τα δρομολόγια και παράλληλα να εγγυάται την μέγιστη ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων μειώνοντας τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, δίνοντάς μας την δυνατότητα να τους αντιμετωπίσουμε άμεσα.

Το συνεργείο συντήρησης αποτελεί πολύτιμο τμήμα της εταιρείας μας, φροντίζει ώστε όλος ο εξοπλισμός της GK-Recycling να ακολουθεί πρόγραμμα προληπτικού και τακτικού service και καθαριότητας, για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΚΟΚ, ΚΤΕΟ, κλπ).

Η GK-Recycling κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης στερεών απόβλητων για το Νομό Κορινθίας και για όλη την Πελοπόννησο.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-70420521-1