Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από :

πάνω από 300 κάδους 7μ³,10μ³  & 30μ³

χοάνες απόρριψης μπαζών

πρέσες  10m³ & 22 m³

 φορτηγά τύπου skip-loader

 φορτηγά τύπου hook-lift

 απορριμματοφόρο όχημα

 Καλαθοφόρο όχημα ωφέλιμου ύψους 15μ.

 σπαστήρες

 φορτωτές

 περονοφόρα οχήματα (Clark)

πάνω από 100 χημικές τουαλέτες διαφόρων τύπων.

 

   
           
         
           
         
           
         
                 
       
                 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-70420521-1